دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء RDP302

دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء مخصوص تمیز و ضدعفونی کردن نرده های پله برقی اتوماتیک مدل RDP302

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
شنبه 2 مهر 1401 18:12:23

دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء RDP302

RDP-302

دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء مخصوص تمیز و ضدعفونی کردن نرده های پله برقی اتوماتیک مدل RDP302

وضعیت موجود

توضیحات

دستگاه تمیز کردن نرده های پله برقی اتوماتیک