دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء RDP302

دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء مخصوص تمیز و ضدعفونی کردن نرده های پله برقی اتوماتیک مدل RDP302

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 9 خرداد 1402 23:31:08

دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء RDP302

RDP-302
دستگاه ویروس کشی سطح اشیاء مخصوص تمیز و ضدعفونی کردن نرده های پله برقی اتوماتیک مدل RDP302
وضعیت موجود

توضیحات

دستگاه تمیز کردن نرده های پله برقی اتوماتیک