تشک مواج بیمارستانی FULL OPTION ICU MATTERESS

تشک مواج بیمارستانیFULL OPTION ICU MATTERESS

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
چهارشنبه 9 فروردین 1402 22:06:04

تشک مواج بیمارستانی FULL OPTION ICU MATTERESS

FULL OPTION ICU MATTERESS
تشک مواج بیمارستانی FULL OPTION ICU MATTERESS
وضعیت موجود

توضیحات

تشک مواج بیمارستانی FULL OPTION ICU MATTERESS از نظر فعالیت فیزیکی و جنبش آی سی یو اغلب بیماران بستری در محدودیت حرکتی قرار دارند و به دلیل کاهش توانایی در تغییر وضعیت خود در معرض فشار طولانی مدت و شدید میباشند . این دستگاه به بیماران بستری کمک میکند که دجار زخم بستری نشوند